Me
23.01
Je
24.01
Ve
25.01
Sa
26.01
Di
27.01
Lu
28.01
Ma
29.01
Me
30.01
Je
31.01
Ve
01.02
cineMovie 1 17:45 Angl/all
cineMovie 2 18:15 Angl/f/a
18:15 Angl/f/a
18:15 Angl/f/a
18:15 Angl/f/a
18:15 Angl/f/a
18:15 Angl/f/a
18:15 Angl/f/a

AQUAMAN

143 Min, 12 (12)

Me
23.01
Je
24.01
Ve
25.01
Sa
26.01
Di
27.01
Lu
28.01
Ma
29.01
Me
30.01
Je
31.01
Ve
01.02
cineMovie 1 22:30 Angl/f/a
Me
23.01
Je
24.01
Ve
25.01
Sa
26.01
Di
27.01
Lu
28.01
Ma
29.01
Me
30.01
Je
31.01
Ve
01.02
cineMovie 2 18:15 Vo/all/fr

BEAUTIFUL BOY

120 Min, 14 J

Me
23.01
Je
24.01
Ve
25.01
Sa
26.01
Di
27.01
Lu
28.01
Ma
29.01
Me
30.01
Je
31.01
Ve
01.02
cineMovie 1 12:00 Angl/f/a
20:00 Angl/f/a
20:00 Angl/f/a
20:00 Angl/f/a
20:00 Angl/f/a
20:00 Angl/f/a
20:00 Angl/f/a
20:00 Angl/f/a

COLD WAR

84 Min, 12 (14)

Me
23.01
Je
24.01
Ve
25.01
Sa
26.01
Di
27.01
Lu
28.01
Ma
29.01
Me
30.01
Je
31.01
Ve
01.02
cineABC 18:15 Vo/all/fr
Me
23.01
Je
24.01
Ve
25.01
Sa
26.01
Di
27.01
Lu
28.01
Ma
29.01
Me
30.01
Je
31.01
Ve
01.02
cineABC 13:15 All
13:15 All

GREEN BOOK

130 Min, 12 (12)

IMMENHOF

105 Min, 8 (10)

Me
23.01
Je
24.01
Ve
25.01
Sa
26.01
Di
27.01
Lu
28.01
Ma
29.01
Me
30.01
Je
31.01
Ve
01.02
cineCamera 16:00 All
13:15 All
13:15 All
Me
23.01
Je
24.01
Ve
25.01
Sa
26.01
Di
27.01
Lu
28.01
Ma
29.01
Me
30.01
Je
31.01
Ve
01.02
cineMovie 1 14:30 Angl/f/a

LES VEUVES

130 Min, 14 (14)

Me
23.01
Je
24.01
Ve
25.01
Sa
26.01
Di
27.01
Lu
28.01
Ma
29.01
Me
30.01
Je
31.01
Ve
01.02
cineMovie 2 23:10 Angl/f/a

MARY QUEEN OF SCOTS

124 Min, 12 (14)

Me
23.01
Je
24.01
Ve
25.01
Sa
26.01
Di
27.01
Lu
28.01
Ma
29.01
Me
30.01
Je
31.01
Ve
01.02
cineMovie 1 15:00 Angl/f/a
20:00 Angl/f/a
cineMovie 3 20:15 Angl/f/a
15:15 Angl/f/a
20:15 Angl/f/a
20:15 Angl/f/a
20:15 Angl/f/a
20:15 Angl/f/a
20:15 Angl/f/a
Me
23.01
Je
24.01
Ve
25.01
Sa
26.01
Di
27.01
Lu
28.01
Ma
29.01
Me
30.01
Je
31.01
Ve
01.02
cineCamera 15:30 3D All
15:30 3D All
15:30 3D All
15:30 3D All
15:30 3D All
15:30 3D All
14:30 3D All

RAW FORCE

96 Min, 16 J

Me
23.01
Je
24.01
Ve
25.01
Sa
26.01
Di
27.01
Lu
28.01
Ma
29.01
Me
30.01
Je
31.01
Ve
01.02
cineClub 20:45 Angl
Me
23.01
Je
24.01
Ve
25.01
Sa
26.01
Di
27.01
Lu
28.01
Ma
29.01
Me
30.01
Je
31.01
Ve
01.02
cineMovie 2 12:00 Vo/all
12:00 Vo/all
12:00 Vo/all
12:00 Vo/all
12:00 Vo/all
12:00 Vo/all
12:00 Vo/all
12:00 Vo/all

THE WIFE

100 Min, 10 (12)

Me
23.01
Je
24.01
Ve
25.01
Sa
26.01
Di
27.01
Lu
28.01
Ma
29.01
Me
30.01
Je
31.01
Ve
01.02
cineMovie 1 12:00 Angl/f/a
12:00 Angl/f/a
Me
23.01
Je
24.01
Ve
25.01
Sa
26.01
Di
27.01
Lu
28.01
Ma
29.01
Me
30.01
Je
31.01
Ve
01.02
cineABC 18:00 Jap/d/f
18:00 Jap/d/f
18:00 Jap/d/f
18:00 Jap/d/f
18:00 Jap/d/f
18:00 Jap/d/f
18:00 Jap/d/f
cineMovie 3 20:15 Jap/d/f