allianztagdeskinos2018 SwimmingWithMen Quinnie 448x207 jetzt

BLACKkKLANSMAN

128 Min, 12 J

Do
16.08
Fr
17.08
Sa
18.08
So
19.08
Mo
20.08
Di
21.08
Mi
22.08
Do
23.08
Fr
24.08
Sa
25.08
cineMovie 1 12:00 E/df
12:00 E/df
12:00 E/df
12:00 E/df
12:00 E/df
12:00 E/df
12:00 E/df

HEREDITARY

127 Min, 16 (16)

Do
16.08
Fr
17.08
Sa
18.08
So
19.08
Mo
20.08
Di
21.08
Mi
22.08
Do
23.08
Fr
24.08
Sa
25.08
cineMovie 3 23:00 E/df
Do
16.08
Fr
17.08
Sa
18.08
So
19.08
Mo
20.08
Di
21.08
Mi
22.08
Do
23.08
Fr
24.08
Sa
25.08
cineCamera 15:30 D
15:30 D
15:30 D
15:30 D

JE VAIS MIEUX

88 Min, 8 (12)

Do
16.08
Fr
17.08
Sa
18.08
So
19.08
Mo
20.08
Di
21.08
Mi
22.08
Do
23.08
Fr
24.08
Sa
25.08
cineABC 14:00 F/d
14:00 F/d
14:00 F/d
14:00 F/d
14:00 F/d
14:00 F/d
14:00 F/d
Do
16.08
Fr
17.08
Sa
18.08
So
19.08
Mo
20.08
Di
21.08
Mi
22.08
Do
23.08
Fr
24.08
Sa
25.08
cineClub 15:00 D
15:00 D
15:00 D
15:00 D
Do
16.08
Fr
17.08
Sa
18.08
So
19.08
Mo
20.08
Di
21.08
Mi
22.08
Do
23.08
Fr
24.08
Sa
25.08
cine
Bubenberg
20:30 3D E/df
20:30 3D E/df
20:30 3D E/df
20:30 3D E/df
20:30 3D E/df
20:30 3D E/df
20:30 3D E/df
cineMovie 1 22:30 E/df

NI JUGE, NI SOUMISE

99 Min, 16 (16)

Do
16.08
Fr
17.08
Sa
18.08
So
19.08
Mo
20.08
Di
21.08
Mi
22.08
Do
23.08
Fr
24.08
Sa
25.08
cineABC 16:00 F/d
16:00 F/d
16:00 F/d
16:00 F/d
16:00 F/d
16:00 F/d
16:00 F/d

OCEAN'S 8

100 Min, 8 (10)

Do
16.08
Fr
17.08
Sa
18.08
So
19.08
Mo
20.08
Di
21.08
Mi
22.08
Do
23.08
Fr
24.08
Sa
25.08
cineABC 20:30 E/df
20:30 E/df
20:30 E/df
20:30 E/df
20:30 E/df
20:30 E/df
20:30 E/df
cineMovie 2 22:45 E/df
Do
16.08
Fr
17.08
Sa
18.08
So
19.08
Mo
20.08
Di
21.08
Mi
22.08
Do
23.08
Fr
24.08
Sa
25.08
cineMovie 2 13:45 OV/d
13:45 OV/d
13:45 OV/d
13:45 OV/d
13:45 OV/d
13:45 OV/d
13:45 OV/d
Do
16.08
Fr
17.08
Sa
18.08
So
19.08
Mo
20.08
Di
21.08
Mi
22.08
Do
23.08
Fr
24.08
Sa
25.08
cineClub 20:45 E/e

THE BOOKSHOP

113 Min, 0 (12)

Do
16.08
Fr
17.08
Sa
18.08
So
19.08
Mo
20.08
Di
21.08
Mi
22.08
Do
23.08
Fr
24.08
Sa
25.08
cineMovie 3 12:00 E/df
12:00 E/df
12:00 E/df
12:00 E/df
12:00 E/df
12:00 E/df
12:00 E/df

THE CHILDREN ACT

105 Min, 8 (12)

Do
16.08
Fr
17.08
Sa
18.08
So
19.08
Mo
20.08
Di
21.08
Mi
22.08
Do
23.08
Fr
24.08
Sa
25.08
cineMovie 1 12:00 E/df
12:00 E/df
12:00 E/df

WHAT WILL PEOPLE SAY

106 Min, 14 (14)

Do
16.08
Fr
17.08
Sa
18.08
So
19.08
Mo
20.08
Di
21.08
Mi
22.08
Do
23.08
Fr
24.08
Sa
25.08
cineABC 18:15 OV/d/f
18:15 OV/d/f
18:15 OV/d/f
18:15 OV/d/f
18:15 OV/d/f
18:15 OV/d/f
18:15 OV/d/f